សមិទ្ធផលសង្ខេបសាលាត្រាជូ ឆ្នាំ២០១៧ #TrueFact

ដោយ Sala Traju Admin, 02-01-2018 , 11:23 , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០១៨/ Happy New Year 2018

ដោយ Sala Traju Admin, 30-12-2017 , 12:29 , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានសាលាត្រាជូ ពាក់កណ្តាល ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

ដោយ Sala Traju Admin, 15-12-2017 , 19:57 , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

វាក្យស័ព្ទច្បាប់៖ ភតិសន្យា

ដោយ Sala Traju Admin, 30-11-2017 , 09:55 , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ព័ត៌មានថ្មី៖ វត្តមាននៃ លោកបណ្ឌិត ឆាយ ហុកផេង ក្នុងឋានៈជាក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមាគមសាលាត្រាជូ‬

ដោយ Sala Traju Admin, 27-11-2017 , 11:43 , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ព័ត៌មានថ្មី៖ វត្តមាននៃ លោក Laurent MESMANN ក្នុងឋានៈជាក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមាគមសាលាត្រាជូ‬

ដោយ Sala Traju Admin, 16-11-2017 , 09:31 , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ព័ត៌មានថ្មី៖ ជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងសមាគមសាលាត្រាជូជាមួយ ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ

ដោយ Sala Traju Admin, 13-11-2017 , 13:05 , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

អបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក បណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក

ដោយ Sala Traju Admin, 04-11-2017 , 11:14 , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

វត្តមាននៃ លោក ជា អៀកងួន អ្នកស្រាវជ្រាវដំបូងសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 16-11-2017 , 10:57 , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ដំណឹងជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីថ្មី...!

ដោយ Sala Traju Admin, 11-10-2017 , 18:30 , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

Instagram