លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត មាស បូរ៉ា
លោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត មាស បូរ៉ា
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសាលាត្រាជូ
--------------- ៚---------------

លោក មាស បូរ៉ា កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៣ នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ពីសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងបានបន្តការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya នៅប្រទេសជប៉ុនអស់រយៈពេល៦​​ឆ្នាំ ដែលលោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងថ្នាក់បណ្ឌិត។ លោកមានជំនាញខាងផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិ (សិទ្ធិមនុស្ស)។ 

លោកបណ្ឌិត បូរ៉ា គឺជាមន្ត្រីនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជា និងជាមេធាវីនៃគណៈមេធាវីកម្ពុជា។ ក្រៅពីការបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន លោកក៏ជាសាកលវិទ្យាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការស្រាវជ្រាវ និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​នៃសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ ២០០៦។ 

លើសពីនេះលោកបានចូលរួមសិក្ខាសាលា និងសន្និសីទស្ដីពីផ្នែកច្បាប់ជាច្រើន។ ជាក់ស្ដែង លោកបានចូលរូមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់អន្តរជាតិសាធារណៈនៅទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអាហារូបករណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានឈ្មោះថា "United Nations International Law Fellowship"។ 

ការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបណ្ឌិត បូរ៉ា គឺផ្ដោតជាសំខាន់ទាក់ទងនឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌជាតិ និងច្បាប់អន្តរជាតិសាធារណៈ។​ ទន្ទឹមនឹងនោះ លោកបានសរសេរអត្ថបទ និងសៀវភៅសិក្សានីតិសាស្ត្រជាច្រើន ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។ សៀវភៅដែលជាស្នាដៃសំខាន់របស់លោកគឺ "នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ" ដែលបោះពុម្ពផ្សាយនៅឆ្នាំ ២០១៥។