index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| គតិយុត្ត| សេវភាព| ព្យសនកម្ម| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ| លិខិតយថាភូត| កិច្ចសន្យាម៉ៅការ|

កាកសំណល់រឹង-រាវ

សំដៅដល់់វត្ថុ ឬសារធាតុ-រាវដែរលែងមានប្រយោជន៍ ឬត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់ ឬតម្រូវឱ្យបោះបង់បោល។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាសស្តីពីការណែនាំអនុវត្តអាករ'>អាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះការផ្តត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ'>អាករ ចុះនៅថ្ងៃទី១៥ ឧសភា ឆ្នាំ១០២៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

កាកសំណល់រឹង-រាវ

សំដៅដល់់វត្ថុ ឬសារធាតុ-រាវដែរលែងមានប្រយោជន៍ ឬត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់ ឬតម្រូវឱ្យបោះបង់បោល។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាសស្តីពីការណែនាំអនុវត្តអាករ'>អាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះការផ្តត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ'>អាករ ចុះនៅថ្ងៃទី១៥ ឧសភា ឆ្នាំ១០២៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

កាកសំណល់រឹង-រាវ

សំដៅដល់់វត្ថុ ឬសារធាតុ-រាវដែរលែងមានប្រយោជន៍ ឬត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់ ឬតម្រូវឱ្យបោះបង់បោល។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាសស្តីពីការណែនាំអនុវត្តអាករ'>អាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះការផ្តត់ផ្គង់មិនជាប់អាករ'>អាករ ចុះនៅថ្ងៃទី១៥ ឧសភា ឆ្នាំ១០២៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram