index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| សេវភាព| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ| កិច្ចសន្យាម៉ៅការ| ព្យសនកម្ម| លិខិតយថាភូត| គតិយុត្ត|

ការខកខានមិនបានសងបំណុល

សំដៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយណាដែលនាំឱ្យបុគ្គលបោះផ្សាយខកខានមិនបានសងបំណុលដែលរួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់ដើម ​និង/ឬការប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃមូលបត្របំណុល។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាស ស្តីពីការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារ'>ភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល ចុះនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram