index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ប្រាតិភោគ| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ| កិច្ចសន្យាម៉ៅការ| សេវភាព| ព្យសនកម្ម| សិទ្ធិឃាត់ទុក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| លិខិតយថាភូត|

ការចំណាយបុននីតិសម្បទា

សំដៅដល់ការចំណាយទាំងឡាយដែលកើតចេញពីការធ្វើបុននីតិសម្បទានៃក្រុមហ៊ុនបុគ្គលបោះផ្សាយដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ

ដកស្រង់ចេញពីអនុក្រឹត្យ ស្តីពីបុននីតិសម្បទា និងការជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យមូលបត្រចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨។ ទាញជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram