index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| សេវភាព| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ| កិច្ចសន្យាម៉ៅការ| ព្យសនកម្ម| លិខិតយថាភូត| គតិយុត្ត|

ការឆ្លើយតប

Eng. Responsiveness

សំដៅដល់ភាពរហ័សនៃប្រភេទសេវាសាធារណៈ'>សេវាសាធារណៈ នីតិវិធី និងពេលវេលា នៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ'>សេវាសាធារណៈ ត្រូវបានកំណត់ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន នៃតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ដកស្រង់ចេញពី ឧប​សម្ព័ន្ធ៣ នៃកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨  បានទទួលការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តីក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

ការឆ្លើយតប

Eng. Responsiveness

សំដៅដល់ភាពរហ័សនៃប្រភេទសេវាសាធារណៈ'>សេវាសាធារណៈ នីតិវិធី និងពេលវេលា នៃការផ្តល់សេវាសាធារណៈ'>សេវាសាធារណៈ ត្រូវបានកំណត់ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន នៃតម្រូវការជាអាទិភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ដកស្រង់ចេញពី ឧប​សម្ព័ន្ធ៣ នៃកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨  បានទទួលការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តីក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នាថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥។

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram