index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| គតិយុត្ត| សេវភាព| ព្យសនកម្ម| លិខិតយថាភូត| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ| សមធម៌|

គ្រោះថ្នាក់ពេលធ្វើដំណើរ

សំដៅដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះរូបកាយមន្រ្តីសាធារណៈក្នុងពេលធ្វើដំណើរពីលំនៅឋាន'>លំនៅឋានត្រង់ឆ្ពោះទៅកន្លែងធ្វើការ ឬវិលមកវិញដោយគ្មានឈប់ ឬវាងទៅកន្លែងផ្សេងជាប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន ក្រៅពីការងារដែលក្រសួង ឬអង្គភាពតម្រូវឱ្យទៅ។

ដកស្រង់ចេញពី អនុក្រឹត្យស្តីពី លក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីការផ្តល់តាវកាលិក'>តាវកាលិកផ្នែកហានិភ័យ'>ហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្រ្តីសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាពមន្រ្តីសាធារណៈ អតីត មន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុវជន ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ ទាញយកអនុក្រឹត្យជា PDF ចុចនៅទីនេះ

គ្រោះថ្នាក់ពេលធ្វើដំណើរ

សំដៅដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះរូបកាយមន្រ្តីសាធារណៈក្នុងពេលធ្វើដំណើរពីលំនៅឋាន'>លំនៅឋានត្រង់ឆ្ពោះទៅកន្លែងធ្វើការ ឬវិលមកវិញដោយគ្មានឈប់ ឬវាងទៅកន្លែងផ្សេងជាប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ខ្លួន ក្រៅពីការងារដែលក្រសួង ឬអង្គភាពតម្រូវឱ្យទៅ។

ដកស្រង់ចេញពី អនុក្រឹត្យស្តីពី លក្ខខណ្ឌ បែបបទ និងនីតិវិធីការផ្តល់តាវកាលិក'>តាវកាលិកផ្នែកហានិភ័យ'>ហានិភ័យការងារសម្រាប់មន្រ្តីសាធារណៈ និងផ្នែកថែទាំសុខភាពមន្រ្តីសាធារណៈ អតីត មន្ត្រីរាជការ និងអតីតយុវជន ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។ ទាញយកអនុក្រឹត្យជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram