index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| សេវភាព| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ| កិច្ចសន្យាម៉ៅការ| ព្យសនកម្ម| លិខិតយថាភូត| សិទ្ធិឃាត់ទុក|

ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃលទ្ធភាពសងអន្តរជាតិ

Eng.international credit rating agency

សំដៅដល់ភ្នាក់ងារ'>ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃលទ្ធភាពសងអន្តរជាតិ ដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារ'>ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃលទ្ធភាពសងអន្តរជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយ គ.ម.ក. ។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាស ស្តីពីការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារ'>ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃលទ្ធភាពសង ចុះនៅថ្ងៃទី១៧ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram