index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| គតិយុត្ត| សេវភាព| ព្យសនកម្ម| លិខិតយថាភូត| សមធម៌| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ|

រីសថលើរែន

Eng: Risk Tolerance

សំដៅដល់បម្រែបម្រួលបរិមាណនៃកម្រិតហានិភ័យ'>ហានិភ័យអតិបរមាដែលអាចទទួលយកបាន ដោយគិតគូរដល់វិធានការសមស្របដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ'>ហានិភ័យ

ដកស្រង់ចេញពីប្រកាស ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ'>ហានិភ័យសន្ទនីយភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។ ទាញជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram