index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| សេវភាព| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ| កិច្ចសន្យាម៉ៅការ| ព្យសនកម្ម| លិខិតយថាភូត| សិទ្ធិឃាត់ទុក|

រីសអាប់ភែថាយ

Eng: Risk Appetite

សំដៅដល់ប្រភេទ និងកម្រិតហានិភ័យ'>ហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបានក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តរបស់គ្រឹះស្ថានដកស្រង់ចេញពីប្រកាស ស្តីពីក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ'>ហានិភ័យសន្ទនីយភាពរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុចុះថ្ងៃទី ២៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។ ទាញជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram