index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| សេវភាព| ព្យសនកម្ម| គតិយុត្ត| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ| កិច្ចសន្យាម៉ៅការ| លិខិតយថាភូត|

វីតិក្រម

Eng. concussion
Fr. concussion

អំពើររបស់អ្នករាជការសាធារណៈ ឬពលរដ្ឋទទួលអាណត្ដិសាធារណៈដោយការបោះឆ្នោតដែល៖

១-ទាមទារ ឬទទួលជាសិទ្ធិជាពន្ធជាអាករ'>អាករនូវចំនួនប្រាក់ដែលខ្លួនបានដឹងថា មិនត្រូវបង់ ឬដែលលើសពីចំនួនដែលគេត្រូវបង់។

២-យល់ព្រមក្រោមរូបភាពណាមួយ និងដោយមូលហេតុណាមួយក៏ដោយធ្វើការលើកលែង ឬការលោះលាចំពោះការបង់ពន្ធអាករ'>អាករដែលខ្លួនដឹងថាខុសច្បាប់

សូមមើល

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram