index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| សេវភាព| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ| កិច្ចសន្យាម៉ៅការ| ព្យសនកម្ម| លិខិតយថាភូត| សិទ្ធិឃាត់ទុក|

ឯកសារទន់

សំដៅដល់ឯកសារដែលមានទម្រង់ជាទិន្នន័យ ដែលត្រូវបានបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។

ដកស្រង់ចេញពីប្រកាស ស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ដី  ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram