index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| ព្យសនកម្ម| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| សេវភាព| លិខិតយថាភូត| ភាវៈបរជីព| សមធម៌|

ឯករាជ្យភាព

Eng. Indepedence

សំដៅដល់ការមិនរារាំងពីស្ថានភាព និងពីទំនាក់ទំនងទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ការវិនិច្ឆ័យដោយឯករាជ្យ និងមិនលំអៀងរបស់សវនករ។ ឯករាជ្យភាពនេះត្រូវមានគ្រប់ពេលក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយសវនដ្ឋាន និងជាមួយស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសវនដ្ឋាន។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាសស្តីពី សវនកម្ម ចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្តុ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។ ទាញយកប្រកាសជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram