index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| គតិយុត្ត| ព្យសនកម្ម| សេវភាព| សមធម៌| លិខិតយថាភូត| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ|

លំនៅឋាន

គឺជាកនែ្លងដែលជាទីតាំងនៃជីវភាពរស់នៅ    របស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាសសី្តពី ការកែសម្រួលប្រការ២ និងប្រការ៦ នៃប្រកាសលេខ១០២៤៥ប្រកចុះថៃ្ងទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ សី្តពីនីតិវិធី និងបែបបទនៃការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ដោយអជ្ញាធរឃុំ សង្កាត់ជូន ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់គោលដៅនៃការចុះឈោ្មះបោះឆោ្នត ចុះនៅថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២១០៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុះនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram