index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| ព្យសនកម្ម| សេវភាព| លិខិតយថាភូត| សមធម៌| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ|

អ្នកផ្គត់ផ្គង់បន្ត

សំដៅដល់ បុគ្គលដទៃទៀតក្រៅពីអ្នកផលិតអ្នកនាំចូលដែលផ្គត់ផ្គង់បន្តនូវផលិតផលជាប់អាករ

ដកស្រ់ចេញពី ប្រកាសសី្តពី ការកំណត់មូលដ្ឋានគិតអាករសម្រាប់បំភឺ្លសាធារណៈ ចុះនៅថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram