index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| ព្យសនកម្ម| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| សេវភាព| លិខិតយថាភូត| ភាវៈបរជីព| សមធម៌|

អភិបាលបណ្តោះអាសន្ន

Eng: Administrator

សំដៅដល់បុគ្គលដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអគ្គនាយនៃគ.ម.ក ឬតាមការស្នើសុំពីក្រុមហ៊ុនបុគ្គលបោះផ្សាយដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីវាយតម្លៃលទ្ធផលអាចធ្វើបុននីតិសម្បទាក្រុមហ៊ុនបុគ្គលបោះផ្សាយ និងជាបុគ្គលដែលទទួលបានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច និងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលបោះផ្សាយ ឬភារកិច្ចផ្សេងទៀត។ 

ដកស្រង់ចេញពីអនុក្រឹត្យ ស្តីពីបុននីតិសម្បទា និងការជម្រះបញ្ជីក្នុងវិស័យមូលបត្រចុះថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨។ ទាញជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram