index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| ព្យសនកម្ម| សេវភាព| សមធម៌| លិខិតយថាភូត| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ|

កិច្ចព្រមព្រៀងភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល

Eng.bondholders representative agreement

សំដៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើឡើងរវាងបុគ្គលបោះផ្សាយ និងភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល ដូចមានចែងក្នុងប្រការ១០នៃប្រកាសស្តីពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្របំណុលជាសាធារណៈ។

ដកស្រង់ចេញពី ប្រកាស ស្តីពីការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារតំណាងម្ចាស់មូលបត្របំណុល ចុះនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram