index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| ព្យសនកម្ម| សេវភាព| លិខិតយថាភូត| សមធម៌| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ|

ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

សំដៅដល់គោលការណ៍ តម្លៃ ស្តង់ដារ ឬវិធាននានាដែលកំណត់អំពីឥរិយាបទរបស់គណនេយ្យករ និងសវនករក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។

ដកស្រង់ចេញពីប្រកាស ស្តីពីការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្មក្នុងវិស័យមូលបត្រ ចុះនៅថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram