index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| ព្យសនកម្ម| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| សេវភាព| លិខិតយថាភូត| ភាវៈបរជីព| សមធម៌|

សវនករឯករាជ្យ

សំដៅដល់សវនករជារូបវ័ន្តបុគ្គលដែលជាសមាជិកសកម្មរបស់ស្ថាប័នវិជ្ជាជីវៈ គណនេយ្យ និងសវនកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្ម

ដកស្រង់ចេញពីប្រកាស ស្តីពីការទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសវនកម្មក្នុងវិស័យមូលបត្រ ចុះនៅថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយកប្រកាសជាPDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram