index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| ព្យសនកម្ម| គតិយុត្ត| ភាវៈបរជីព| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| ប្រធានសក្តិ| លិខិតយថាភូត| សេវភាព|

អ៊ីមភែរមិន

Eng: Impairment

សំដៅដល់ស្ថានភាពហ្វាស៊ីលីធីដែលស្ថិតក្នុងការសង្ស័យចំពោះលទ្ធភាពទូទាត់សងគ្រប់ចំនួន និងទាន់ពេលវេលារបស់ សមភាគីតាមកិច្ចសន្យា

ដកស្រង់ចេញពីប្រកាស ស្តីពី ចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាន និងសំវិធានធនលើអ៊ីមភែរមិនចុះថ្ងៃទី ០១ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧។ ទាញជា PDF ចុចនៅទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម