index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| ព្យសនកម្ម| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| សេវភាព| លិខិតយថាភូត| ភាវៈបរជីព| សមធម៌|

ប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធនៃអាជីវកម្មមិនទាក់ទិន

គឺជាផលដករវាងប្រាក់ចំណូលដុលសម្រេចបានពីអាជីវកម្មមិនទាក់ទិន ដែលអង្គការណាមួយបានធ្វើជាទៀងទាត់ និងការកាត់កងនានា ទាក់ទិនផ្ទាល់ទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មដែលបទប្បញ្ញត្តិស្តីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានអនុញ្ញាត។

ដកស្រង់ចេញពីច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧។ ទាញយកជា PDF ចុចទីនេះ

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram