index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| ព្យសនកម្ម| សេវភាព| លិខិតយថាភូត| សមធម៌| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ|

អ្នកចូលហ៊ុន

សំដៅដល់បុគ្គលដែលមានចំណែកភាគកម្មនៅក្នុងដើមទុនផ្ទាល់របស់នីតិបុគ្គល។ សម្រាប់គោលដៅនៃពន្ធនេះ នីតិបុគ្គលណាមួយ ទោះបីមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនមូលធនក្ដី ត្រូវចាត់ទុកដូចជាក្រុមហ៊ុនមូលធន​ ហើយបុគ្គលដែលមានចំណែកភាគកម្មនៅក្នុងដើមទុនផ្ទាល់របស់នីតិបុគ្គល ឬក៏បុគ្គលអាចបានទទួលប្រាក់ចំណូលក្នុងឋានៈជាអ្នកបានចូលរួមក្នុងនីតិបុគ្គលនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាអ្នកចូលហ៊ុនរបស់នីតិបុគ្គលដែរ។

ដកស្រង់ចេញពី ច្បាប់ស្ដីពីហិរិញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧។ ទាញយកជា PDF

ចុចនៅទីនេះ bit.ly/2sTsBvX

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram