index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| ព្យសនកម្ម| សេវភាព| សមធម៌| លិខិតយថាភូត| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ|

ប្រាក់ចំណូលដុល

សំដៅដល់ប្រាក់ចំណូលមិនទាន់កាត់កងចំណាយដែលបានមកពីប្រតិបត្តិការនានា ដែលជាសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ

ដកស្រង់ចេញពី ច្បាប់ស្ដីពីហិរិញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០១៧។ ទាញយកជា PDF

ចុចនៅទីនេះ bit.ly/2sTsBvX

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram