index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| ព្យសនកម្ម| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| ភាវៈបរជីព| សេវភាព| លិខិតយថាភូត| តតិយជន|

សវនកម្មផ្នែកសង្គម

Eng. Social Audit

សំដៅទៅលើដំណើរការ ដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជាមួយ​រដ្ឋាភិបាល​​ស្ថាប័នឯករាជ្យ ឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្ដល់​យោបល់ទៅលើការអនុវត្ដសកម្មភាព ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈកម្មវិធី ឬគម្រោងជាក់លាក់ណាមួយ​របស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ

ដកស្រង់ចេញពី កម្មវិធីជាតិ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបេតយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២០១០-២០១៩ នាថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០។

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram