index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| ព្យសនកម្ម| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| សេវភាព| លិខិតយថាភូត| ភាវៈបរជីព| សមធម៌|

សកម្មភាពបន្សុំាមិនត្រឹមត្រូវ ឬ បន្សុំាំមិនត្រឹមត្រូវ

Maladaptive actions or maladaptation
សកម្មភាពទាំងឡាយដែលអាចនាំឱ្យមានកំណើនហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទង  នឹង អាកាសធាតុ កំណើនភាពងាយរងគ្រោះទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬ ការថយចុះសុខុមាលភាពរបស់ប្រព័ន្ធធម្មជាតិ និងមនុស្ស នាពេលបច្ចុប្បន្ន និង អនាគត។

ដកស្រង់ចេញពី «សទ្ទានុក្រមបច្ចេកសព្ទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ», បោះពុម្ភដោយនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និងក្រសួងបរិស្ថាន, បោះពុម្ភលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧។

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram