index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| ព្យសនកម្ម| សេវភាព| សមធម៌| លិខិតយថាភូត| ការធ្វើប្រតិភូកម្ម ឬការធ្វើវិសហមជ្ឈការមុខងារ|

ការផ្តល់សុពលភាព/សុពលកម្ម

Validation

ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃឯករាជ្យមួយទៅលើសកម្មភាពគម្រោងយន្តការអភិវឌ្ឍន៍ស្អាតសកម្មភាពតាមកម្មវិធីដោយអង្គភាពទទួលបន្ទុកប្រតិបតិ្តដោយធ្វើ ការផ្ទៀង ផ្ទាត់ វិធាន​និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់យន្តការអភិវឌ្ឍន៍ស្អាតទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ តម្រូវនៃ ការ រៀបចំឯកសារ គម្រោងឬឯកសារសកម្មភាពលម្អិតរបស់កម្មវិធី និងឯកសារ សកម្មភាព លម្អិត នៃគម្រោងតាមផ្នែក។

ដកស្រង់ចេញពី «សទ្ទានុក្រមបច្ចេកសព្ទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ», បោះពុម្ភដោយនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និងក្រសួងបរិស្ថាន, បោះពុម្ភលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧។

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram