index

វាក្យស័ព្ទច្បាប់

ពាក្យស្វែងរកច្រើនជាងគេ
ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស| ប្រាតិភោគ| រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ| ព្យសនកម្ម| គតិយុត្ត| សិទ្ធិប្រត្យក្ស ឫ សិទ្ធិភណ្ឌិក| សេវភាព| លិខិតយថាភូត| ភាវៈបរជីព| សមធម៌|

គោលគំនិតគម្រោង

Project Idea Note(PIN)

ការពិពណ៌នាខ្លីអំពីគម្រោង(ប្រមាណ៦ទំព័រ)ដែលផ្ដល់ព័ត៌មាន​ជាមូល ដ្ឋានអំពីគម្រោង ដូចជា ប្រភេទ ទំហំ ទីតាំងគម្រោង និង​ការ​ប៉ាន់ ប្រមាណ បរិមាណកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធៀបនឹង​ចំហាកតាមទម្លាប់ ធម្មតា។

ដកស្រង់ចេញពី «សទ្ទានុក្រមបច្ចេកសព្ទស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ», បោះពុម្ភដោយនាយកដ្ឋានប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាព និងក្រសួងបរិស្ថាន, បោះពុម្ភលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៧។

<<<ត្រឡប់ទៅតារាងអក្ខរានុក្រម

Instagram