ជំនួយស្មារតី៖ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ជំនួយស្មារតី៖ កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ដោយ ផល ពិសាល, 19-01-2017, 08:09 PM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

ទំរាំលេចជារូបរាងឡើង នៅក្នុងសន្និសីទបណ្តាភាគីលើកទី ២១ នៃអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិ​ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (ឬហៅកាត់ថា COP21) កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ (តទៅនេះហៅថា កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស) គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយ ដែលបានចាក់ឬស ចាក់គល់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ពោល វាគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមក្នុងការរៀបចំឲ្យមាន សន្និសីទកំពូលថ្នាក់ការទូត​ស្តីពីអាកាសធាតុពិភពលោកលើកទី ១ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស។ សមិទ្ធផលដំបូងនៃកិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែង បានស្ដែងឡើងជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការអនុម័តនូវ អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្ដីពីការ​ប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅទីក្រុងរីយ៉ូ នៃប្រទេសប្រេស៊ីល នៅឆ្នាំ ១៩៩២ (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)) ព្រមទាំងការអនុម័តនូវពិធីសារទីក្រុងក្យូតូ (Kyoto Protocol) នៅឆ្នាំ ១៩៩៧។

ទាញយកអត្ថបទជា PDF នៅទីនេះ