ព្រឹត្តិបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ត ៖ ៣០ លេខនៃភាពជោគជ័យ

ដោយ Sala Traju Admin, 29-05-2017, 08:24 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

អបអរសាទរ ព្រឹត្តិបត្រគតិយុត្តលេខ ៣០ ដែលមកដល់ឆាប់ៗនេះ។ ៣០ លេខដ៏អស្ចារ្យ ៣០សប្តាហ៍នៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង អំណត់ និងក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រាជូចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រ និងចំពោះវិស័យច្បាប់នៅកម្ពុជា។ អរគុណចំពោះការគាំទ្រ។

Coming Soon !!! Traju Legal Update turns out to celebrate its 30th issue. 30 Issues means 30 weeks of awesomeness, hard works, patience and love toward our beloved supporters and toward the Legal Research in Cambodia!. Thanks you so much for support.

ស្វែងរកព្រឹត្តិបត្រលេខមុនៗ ចុចនៅទីនេះ

Instagram