បទបង្ហាញស្ដីពី «សិទ្ធិឃាត់ខ្លួន»

បទបង្ហាញស្ដីពី «សិទ្ធិឃាត់ខ្លួន»

ដោយ ចក សម្បត្តិ, 29-06-2017, 02:13 PM , ប្រភេទ : បទបង្ហាញថ្មី

នាព្រឹក ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្នាក់ការសមាគម លោក ចក សម្បត្តិ សមាជិកស្ថាបនិកសមាគមសមាគមសាលាត្រាជូ បានរៀបចំធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី «ការឃាត់ខ្លួន (នីតិជន និងអនីតិជន)»​ ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់កនិស្សិតកម្មសិក្សាការី និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាគម។ 

៚ ទាញយកបទបង្ហាញជា PDF ចុចនៅទីនេះ 

៚ ស្វែងរកបទបង្ហាញមុនៗ ចុចនៅទីនេះ

៚ ចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានពត៌មាន  ចុចនៅទីនេះ