ទូលព្រះបង្គំ​ យើងខ្ញុំ សូមគោរព​ថ្វាយ​ព្រះ​ពរ​ ព្រះ​ករុណា​ជាអម្ចាស់​ជីវិត​លើ​ត្បូង​ជាទីគោរព​សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត​ក្នុង​ឱកាស​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្រើន​ព្រះ​ជន្ម​គម្រប់​ ៦៥យាងចូល​ ៦៦ព្រះ​វស្សា​ 🙏🙏"/>
អបអរសាទរព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្រើន​ព្រះ​ជន្ម​គម្រប់​ ៦៥យាងចូល​ ៦៦ព្រះ​វស្សា

អបអរសាទរព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្រើន​ព្រះ​ជន្ម​គម្រប់​ ៦៥យាងចូល​ ៦៦ព្រះ​វស្សា

ដោយ Sala Traju Admin, 16-05-2018, 09:17 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ទូលព្រះបង្គំ​ យើងខ្ញុំ សូមគោរព​ថ្វាយ​ព្រះ​ពរ​ ព្រះ​ករុណា​ជាអម្ចាស់​ជីវិត​លើ​ត្បូង​ជាទីគោរព​សក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត​ក្នុង​ឱកាស​ព្រះ​រាជ​ពិធី​បុណ្យ​ចម្រើន​ព្រះ​ជន្ម​គម្រប់​ ៦៥យាងចូល​ ៦៦ព្រះ​វស្សា​ 🙏🙏🙏

Instagram