បាឋកថាសាធារណៈ «នីតិគ្រួសារ និងវិជ្ជាជីវៈសារការី»

បាឋកថាសាធារណៈ «នីតិគ្រួសារ និងវិជ្ជាជីវៈសារការី»

ដោយ Sala Traju Admin, 21-10-2018, 04:42 PM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

មកដល់ថ្មី បាឋកថាសាធារណៈ «នីតិគ្រួសារ និងវិជ្ជាជីវៈសារការី» 
សាលាត្រាជូ មានកិត្តិយសនាំជូននូវបាឋកថាសាធារណៈថ្មី ស្ដីពី «នីតិគ្រួសារ និងវិជ្ជាជីវៈសារការី» ដោយវាគ្មិនកិត្តិយស លោកស្រីសារការី នៅ សុជាតា សាស្ត្រាចារ្យ​ច្បាប់ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសាលាត្រាជូ។

📆ម៉ោង ៨ និង ៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

📍សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច សហសាល D

✍️សូមទាក់ទងបង់សំបុត្រវិភាគទាន ៦០០០​ រៀល ០២៣ ៥៤១​ ៥៨៨៨ /០៨៦​​ ៧៥៣ ៨៧៤ / ០១០ ៧៦៤​ ៥៣៥ / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧  / ០៧៨ ២៩៧ ១៧១

***សូមរួសរាន់ឡើង ព្រោះកន្លែងមានកំណត់ (១៥០​ កន្លែង)

Instagram