ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជា

ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជា

ដោយ ម៉ៅ សិលា, 27-12-2018, 08:29 PM , ប្រភេទ : អត្ថបទថ្មី

អត្ថបទ​នេះ​ នឹង​សិក្សា​ដោយសង្ខេបលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល​ ដោយ​ផ្អែកទៅលើ​រាល់​លិខិត​បទដ្ឋានគតិយុត្ត​ និងស្ថាប័នទទួលបន្ទុក​គ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការ​នាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងនោះមានដូចជា លក្ខខណ្ខក្នុងការចូលធ្វើការ សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច​មន្ត្រីរាជការ របបប្រាក់កម្រៃ​ជីវភាព ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ រួមទាំង​វិន័យនិងទណ្ឌកម្មទៅលើ​មន្ត្រីរាជការ​នាពេល​មាន​កំហុស និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ទំនាស់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​មុខងារ​សាធារណៈ។

គួរបញ្ជាក់​ផងដែរថា ការ​សិក្សា​នេះ​នឹង​ផ្តោតតែទៅលើ​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល​តែ​ប៉ុណ្ណោះ ដោយ​មិន​រាប់​បញ្ចូលក្របខណ្ឌម​ន្ត្រី​នគរបាលជាតិ យោធិន បុគ្គលិករដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោមជាតិ និងបុគ្គលិកជាប់កិច្ច​សន្យា​និងអណ្តែត​នោះទេ។

៚ សូមទាញយកជា PDF នៅទីនេះ

៚ ស្វែងរកអតក្ថបទផ្សាយដទៃទៀត ចុចនៅទីនេះ