កម្រងរូបភាព បាឋកថាសាធារណៈស្តីពី «ការវិវត្តថ្មីៗនៃច្បាប់ការងារ ៖ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និងប្រាក់អតីតភាពការងារ»

កម្រងរូបភាព បាឋកថាសាធារណៈស្តីពី «ការវិវត្តថ្មីៗនៃច្បាប់ការងារ ៖ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និងប្រាក់អតីតភាពការងារ»

ដោយ Sala Traju Admin, 25-02-2019, 06:42 PM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

បាឋកថាសាធារណៈ «ការវិវត្តថ្មីៗនៃច្បាប់ការងារ ៖ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និងប្រាក់អតីតភាពការងារ» នាម៉ោង ៨ និង ៣០ នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅ ស.ភ.ន.វ.ស.។

សាលាត្រាជូ សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រសាលាត្រាជូ ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការចែករំលែកចំណេះដឹង ក៏ដូចជា ពុទ្ធិល្អៗ ទាក់ទងនឹងប្រធានបទ «ការវិវត្តថ្មីៗនៃច្បាប់ការងារ ៖ ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និងប្រាក់អតីតភាពការងារ» ប្រកបដោយខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅ និងអត្ថន័យយ៉ាងក្បោះក្បាយ រួមមានទាំងទិដ្ឋភាពទ្រឹស្ដី និងការអនុវត្ត ក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមនានាជុំវិញប្រធានបទនេះ ជូនចំពោះ និស្សិត ព្រមទាំងសាធារណជន ឲ្យបានជ្រួតជ្រាបថែមមួយកម្រិតទៀត។

#SalaTraju #TrajuPublicLecture

Instagram