សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២០ ពីសាលាត្រាជូ!

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២០ ពីសាលាត្រាជូ!

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 04-01-2020, 11:44 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី


សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំសកល ២០២០ ពីសាលាត្រាជូ! 
Happy New Year Eve 2020 From Sala Traju!
Joyeux Nouvel An 2020 de Sala Traju!

អរគុណចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នា ដែលបានចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃភាពជោគជ័យរបស់សមាគម ក្នុងអំឡុងពេលកន្លងមក និងពេញមួយឆ្នាំ ២០១៩។ សាលាត្រាជូ សន្យានឹងពាំនាំនូវ អត្ថបទស្រាវជ្រាវថ្មី ក៏ដូចជាគម្រោងថ្មីៗ នៅឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ។

សូមជូនពរសិរីសួស្ដីគ្រប់ប្រការ!
Wish you all the best!
Tous nos meilleurs voeux!
#SalaTraju 
#សង្ខេបសមិទ្ធផល

Instagram