បទសម្ភាសន៍ស្ដីពី « តើច្បាប់អន្ដរជាតិមានតួនាទីអ្វីក្នុងការទប់ស្កាត់សង្រ្គាមរវាងអាមេរិច និងអ៊ីរ៉ង?»

បទសម្ភាសន៍ស្ដីពី « តើច្បាប់អន្ដរជាតិមានតួនាទីអ្វីក្នុងការទប់ស្កាត់សង្រ្គាមរវាងអាមេរិច និងអ៊ីរ៉ង?»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 16-01-2020, 03:40 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

ការបន្ត ប្រឈមមុខ ដាក់គ្នា រវាង អាមេរិក និង អ៊ីរ៉ង់ ធ្វើ ឲ្យ មានការ លើកឡើង ជា សំណួរ ចំពោះ តួនាទី របស់ ច្បាប់ អន្តរជាតិ ក្នុងការ ចូលរួមចំណែក ធានា ដោះស្រាយ ឬ បញ្ចៀស ជម្លោះ ប្រដាប់អាវុធ រវាង គូភាគី ។ ម្យ៉ាង សម្រាប់ អ្នកច្បាប់ អន្តរជាតិ ភាពស្របច្បាប់ ក្នុងការ ប្រើប្រាស់ កម្លាំង សម្លាប់ មេបញ្ជាការ ជាន់ខ្ពស់ អ៊ីរ៉់ង់ នៅលើ ទឹកដី អ៊ីរ៉ាក់ ក្នុង គោលដៅ ការពារ ខ្លួន នោះ ហាក់ ស្ថិតក្នុង ស្ថានភាព ស្រពេចស្រពិល នៅឡើយ ។ 
 
 ដើម្បី ជ្រាប ឲ្យ បាន លម្អិត សូម អាន បទសម្ភាសន៍ ខាងក្រោម រវាង លោក សៅ ផល និស្ស័យ នៃ សារព័ត៌មាន ថ្មីៗ ជាមួយ លោក ផល ពិសាល អ្នកជំនាញ ច្បាប់ អន្តរជាតិ ។ បច្ចុប្បន្ន លោក ជា អនុប្រធាន សមាគម សាលា ត្រាជូ និង ជា គ្រូឧទ្ទេស នីតិ អន្តរជាតិ សាធារណៈ នៃ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ នីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រ សេដ្ឋកិច្ច និង ដេ ប៉ា តឺ ម៉ ង់ សិក្សា អន្តរជាតិ (DIS) នៃ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ ភ្នំពេញ ។ លោក បានបញ្ចប់ ការសិក្សា ក្នុង ឯកទេស នីតិ សមុទ្រ និង ការកំណត់ ព្រំដែន សមុទ្រ នៃ សាកលវិទ្យាល័យ Jean Moulin Lyon 3 ប្រទេស បារាំង ។ 

អរគុណសារព័ត៌មានថ្មី ចំពោះការផ្តល់កិត្តិយស

សូមចុចនៅទីនេះ ដើម្បីអានអត្ថបទ

Instagram