ដំណឹងជ្រើសរើសនិស្សិតកម្មសិក្សាការី ជំនាន់ទី១៥

ដំណឹងជ្រើសរើសនិស្សិតកម្មសិក្សាការី ជំនាន់ទី១៥

ដោយ Sala Traju Admin, 12-02-2020, 07:23 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតកម្មសិក្សា ចំនួន ៥រូប ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានការតាំងចិត្ដខ្ពស់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យច្បាប់។

*** អត្ថប្រយោជន៍ទទួលបាន

៚សិស្សនិសិ្សត នឹងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីវិធីសាស្រ្ដសា្រវជ្រាវ វិធីសាស្រ្ដគតិយុត្ដសោយឥតគិតថៃ្ល ព្រមទាំងវគ្គសិក្សាពិសេសនានា ពីសំណាក់សមាជិកស្ថាបនិក ដែលមានជំនាញផ្នែកច្បាប់ជាតិ និងអន្ដរជាតិ។ 
៚ទទួលបានចំណេះជំនាញនានាពីការអនុវត្ដគម្រោងដោយផ្ទាល់របស់សមាគម ដូចជាការចូលរួមបាឋកថាសាធារណៈ សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល, ចូលរួមសម្របសម្រួលអត្ថបទបោះផ្សាយនានា, គម្រោងវាក្យស័ព្ទច្បាប់ (Online Lexicon), ព្រឹតិ្ដបត្របច្ចុប្បន្នភាពគតិយុត្ដប្រចាំសប្ដាហ៍ (Legal Update) ព្រមទាំងជំនួយស្មារតីច្បាប់នានា ព្រមទាំងកិច្ចការរដ្ឋបាលផ្សេងៗ។
៚សិស្សនិស្សិត នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់កម្មសិក្សា ព្រមទាំងវិញ្ញាបនបត្រការចូលរួមគម្រោងផ្សេងៗរបស់សមាគម។

✍️សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៨ ៥៤១ ៨៨៥ / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧
✍️ដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ សូមចុចតំណរនេះ


ផុតកំណត់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

Instagram