អបអរសាទរ ការទទួលវិញ្ញាបនបត្រសុក្រឹតការវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ជំនាន់ទី៨

អបអរសាទរ ការទទួលវិញ្ញាបនបត្រសុក្រឹតការវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ជំនាន់ទី៨

ដោយ នាក់ រតនា, 29-06-2020, 11:03 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចូលរួមអបអរសាទរជូនដល់កញ្ញា ដានី ច័ន្រ្ទរស្មីឈូករ័ត្ន សមាជិកាគណៈកម្មការប្រតិបត្ដិនៃសមាគមសាលាត្រាជូ និងកញ្ញា និត នីតិការ ប្រធានគម្រោងពីនេះ ពីនោះ ពីច្បាប់ ក្នុងឱកាសដែលកញ្ញាទាំងពីរបានប្រលងជាប់ជាសា្ថពរ ក្នុងការទទួលវិញ្ញាបនបត្រសុក្រឹតការវិជ្ជាជីវៈមេធាវី ជំនាន់ទី៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវី។