ដំណឹងជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី ១៦

ដំណឹងជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី ១៦

ដោយ នាក់ រតនា, 29-06-2020, 11:02 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការី ចំនួន ៥រូប ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានការតាំងចិត្ដខ្ពស់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យច្បាប់។


✍️សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៨ ៥៤១ ៨៨៥ / ០៩៥ ៦២៧ ៦៧៧ / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧
✍️ដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ សូមចុចតំណរនេះ

Instagram