សមាគមសាលាត្រាជូ សូមអបអរសាទរ កញ្ញា វែង មួយគី អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសាលាត្រាជូ

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមអបអរសាទរ កញ្ញា វែង មួយគី អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសាលាត្រាជូ

ដោយ Sala Traju Admin, 05-10-2020, 08:23 AM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមអបអរសាទរ កញ្ញា វែង មួយគី អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមសាលាត្រាជូ ។
——————————
សព្វថ្ងៃកញ្ញា វែង មួយគី ជាចៅក្រមសាលាដំបូង ខេត្ដព្រះវិហារ ក្នុងនោះ កញ្ញា បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញនីតិសាធារណៈ នៅសាកលវិទ្យាល័យឥទ្រ្ទវិជ្ជា នៅឆ្នាំ២០១៩។


👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ