បាឋកថាអនឡាញជាភាសាខ្មែរស្ដីពី៖ « ទីផ្សារមូលបត្រនិងកិច្ចគាំពារវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ»

បាឋកថាអនឡាញជាភាសាខ្មែរស្ដីពី៖ « ទីផ្សារមូលបត្រនិងកិច្ចគាំពារវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 18-11-2020, 04:49 PM , ប្រភេទ : បាឋកថាសាធារណៈ

កម្មវិធីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្រ្តអន្តរជាតិ (iLLB Programme) ( https://www.facebook.com/iLLBProgram (https://www.facebook.com/iLLBProgram/?__cft__))  ក្រោមការសហការជាមួយសមាគមសាលាត្រាជូ  សូមនាំមកជូននូវបាឋកថាអនឡាញជាភាសាខ្មែរស្ដីពី៖ « ទីផ្សារមូលបត្រនិងកិច្ចគាំពារវិនិយោគក្នុងវិស័យមូលបត្រ» នៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០  តាមរយៈកម្មវិធី Zoomចាប់ពីម៉ោង ៩: ០០ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១១: ០០ នាទីថ្ងៃត្រង់។

👉 ចុះឈ្មោះឥលូវនេះ សូមចុចនៅទីនេះ 

អត្ថន័យសង្ខេបនៃបាឋកថាអនឡាញ៖ នាពេលថ្មីៗនេះ វិនិយោគិនកម្ពុជាបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើការវិនិយោគលើផ្សារមូលបត្រ តាមរយៈ ការទិញ ឬលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិ មូលបត្របំណុល និងឧបករណ៍និស្សន្ទ ប៉ុន្ដែតើអ្វីទៅជាផ្សារមូលបត្រ?  

👉Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ