videos
Sala Traju Public Lecture on Research Methodology
ច្បាប់តុនទីន
ច្បាប់តុនទីន
បាឋកថាអនឡាញ «នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល និងតុលាការ»
បាឋកថាអនឡាញ «នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល និងតុលាការ»
វគ្គទី១ ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម៉ៅការសាងសង់
វគ្គទី១ ទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកម៉ៅការសាងសង់
ការបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយក្នុងបរិបទកូវិដ ១៩ ពីសាលាត្រាជូ
ការបណ្តុះបណ្តាលពីចម្ងាយក្នុងបរិបទកូវិដ ១៩ ពីសាលាត្រាជូ
“គ្រោះថ្នាក់ចរាចណ៍ គឺជាឃាតកលាក់មុខ”
“គ្រោះថ្នាក់ចរាចណ៍ គឺជាឃាតកលាក់មុខ”
ពីនេះពីនោះពីច្បាប់- សិទ្ធិខាងរូបភាព/ Right of Image
ពីនេះពីនោះពីច្បាប់- សិទ្ធិខាងរូបភាព/ Right of Image