ជំនួយស្មារតី ៖ ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

ជំនួយស្មារតី ៖ ច្បាប់ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥

ដោយ ពេជ្រ ស្រីរតនៈ, 18-12-2016, 03:11 PM , ប្រភេទ : ជំនួយស្មារតី

បញ្ហានៃការដំឡើងថ្លៃជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅ សម្រាប់សិស្ស និស្សិត និងកម្មករជាដើម តែងតែកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ដោយមានការអះអាងពី «សហជីព និង​ កម្មករមួយចំនួនថាម្ចាស់ផ្ទះភាគច្រើន បានបង្កើនថ្លៃឈ្នួល​ ជាប្រចាំតាមអំពើចិត្ត​ ខណៈ​​ដែល ​កម្មករ​កាត់ដេរ ចាប់ផ្តើមទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលមួយ កម្រិតនោះ​​»។ ​​ដោយសារបញ្ហានេះ ច្បាប់ «ស្តីពីភតិសន្យាពិសេស» ត្រូវបានតាក់តែង និងត្រូវ​​បាន​អនុម័ត កាលពីថ្ងៃទី០៦ ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ​​​ដើម្បីការពារកុំឲ្យម្ចាស់ផ្ទះ​ជួ​ល​ដំឡើងថ្លៃឈ្នួលក្នុង​រយៈពេល ២ ឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលទាប ដូចជាកម្មករ សិស្ស និងនិស្សិត។ ជាងនេះទៅទៀត ច្បាប់នេះ គឺ​ជា​មធ្យោបាយមួយដែលអាចជួយសម្រាលបន្ទុកចំណាយរបស់អ្នក ដែលមានចំណូលទាបបានប្រសើរជាងមុន។

ទាញយកជា PDF នៅទីនេះ