បទវិចារណកថាស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងអាទិភាពសម្រាប់ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈ

បទវិចារណកថាស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងអាទិភាពសម្រាប់ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈ

ដោយ លី វ៉ុង, 26-02-2017, 07:38 AM , ប្រភេទ : បទវិចារណកថា

តើធ្វើដូចម្ដេចទើបអាចរៀបចំ អភិបាលកិច្ចល្អ មួយបាន? លោក លី វ៉ុង សមាជិកស្ថាបនិកនៃសមាគមសាលាត្រាជូ មានបទវិចារណកថាមួយ ដែលបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញផ្ទាល់ លើយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈ សំដៅសម្រេចបាន អភិបាលកិច្ចល្អមួយ។

ពិតណាស់ បទវិចារណកថានេះ មានខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅលើទិដ្ឋភាពអនុវត្ត ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកនិពន្ធរបស់យើង បានព្យាយាមសម្រួលខ្លឹមសារ ជូនសាធារណជនទូទៅ ដើម្បីបានយល់ពីគោលគំនិតដើម និងគោលដៅនៃអត្ថបទនេះ។

សូមទាញយកជា PDF ចុចនៅទីនេះ