បទបង្ហាញស្តីពី «ការតាក់តែងអត្ថបទ»

បទបង្ហាញស្តីពី «ការតាក់តែងអត្ថបទ»

បទបង្ហាញស្តីពី «ការតាក់តែងអត្ថបទ» 

នារសៀល ថ្ងៃទី ១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧លោក Jonathan Douzet អតីតសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកភាសាបារាំង សម្រាប់កងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជាដើម្បីបម្រើការនៅប្រទេសអាហ្វ្រិក និងបច្ចុប្បន្នជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកភាសាបារាំងនៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុង ឆុងឈីង ប្រទេសចិន បានអញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី ការតាក់តែងអត្ថបទ ដល់កម្មសិក្សាការីសមាគមសាលាត្រាជូ។

សាលាត្រាជូសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៀលជ្រៅចំពោះការលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោក ​ក្នុងការចែករំលែកចំនេះដឹង​ ក៏ដូចជាបទពិសោធន៍យ៉ាងល្អៗដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់។