សាលាត្រាជូបានចូលរួមបាឋកថាស្តីពី « គោលនយោបាយសង្ខេបលើតួនាទីរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន»

សាលាត្រាជូបានចូលរួមបាឋកថាស្តីពី « គោលនយោបាយសង្ខេបលើតួនាទីរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន»

ដោយ Sala Traju Admin, 16-05-2017, 03:07 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

តបការអញ្ជើញពីវិទ្យាស្ថានខ្មែរ សំរាប់សហប្រតិបត្តិការ និង សន្តិភាព (Cambodian Institute for Cooperation and Peace), សាលាត្រាជូបានចូលរួមបាឋកថាស្តីពី « គោលនយោបាយសង្ខេបលើតួនាទីរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន» កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ៨:៣០ ព្រឹក នៅសណ្ឋាគារ រ៉ាហ្វល ឡឺរ៉ូយ៉ាល់ ក្រោមកិច្ចសហការពី ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជា (Australian Embassy, Cambodia) និង វិទ្យាស្ថាន Konrad-Adenauer-Stiftung, Cambodia ។ សាលាត្រាជូសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវិទ្យាស្ថានខ្មែរ សំរាប់សហប្រតិបត្តិការ និង សន្តិភាព ដែលតែងតែផ្តល់ឱកាសដល់សមាគមនូវគ្រប់កម្មវិធី។ សមាគមសង្ឈឹមយ៉ាងមុតមាំ និងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចចំពោះរាល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នានា ដែលស្របតាមកម្មវត្ថុ និងបេសកកម្មរបស់សមាគម។