បទបង្ហាញស្ដីពី «អត្ថាធិប្បាយគតិយុត្តលើមាត្រាសំខាន់ៗនៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអ.វ.ត.ក»

បទបង្ហាញស្ដីពី «អត្ថាធិប្បាយគតិយុត្តលើមាត្រាសំខាន់ៗនៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអ.វ.ត.ក»

ដោយ Sala Traju Admin, 05-08-2017, 03:13 PM , ប្រភេទ : បទបង្ហាញថ្មី

សមាគមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតកម្មសិក្សាការី។

ជាក់ស្ដែងនាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧នេះ នៅមន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូ លោក ចក សម្បត្តិ និង លោក ហេង ហៃផេង សមាជិកស្ថាបនិកសាលាត្រាជូ បានរៀបចំបទបង្ហាញស្ដីពី «អត្ថាធិប្បាយគតិយុត្តលើមាត្រាសំខាន់នៃច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអ.វ.ត.ក»។

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ដល់មន្ទីរសារការីសេដ្ឋាវិទូ ដែលតែងតែផ្តល់កិច្ចសហការនាពេលកន្លងមក។