ដំណឹងជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី ១៦

ដំណឹងជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី ១៦

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 13-07-2020, 04:20 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ មានកិត្ដិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងស្ដីពីការជ្រើសរើសកម្មសិក្សាការី ចំនួន ៥រូប ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់និស្សិតផ្នែកច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានការតាំងចិត្ដខ្ពស់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យច្បាប់។

✍️សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៨ ៥៤១ ៨៨៥ / ០៩៥ ៦២៧ ៦៧៧ / ០១៦ ៣៦០ ៧៥៧

✍️ដើម្បីចូលមើលព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ សូមចុចនៅទីនេះ

📅📅ផុតកំណត់ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០