សូមចុចនៅទីនេះ"/> សូមចុចនៅទីនេះ"/>
សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកសាស្រ្ដាចារ្យបណ្ឌិត ព្រុំ រិទ្ធី ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេសស្ដីពី «របបមាតិកភណ្ឌ ក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់កម្ពុជា»

សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកសាស្រ្ដាចារ្យបណ្ឌិត ព្រុំ រិទ្ធី ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេសស្ដីពី «របបមាតិកភណ្ឌ ក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់កម្ពុជា»

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 11-09-2020, 04:12 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះលោកសាស្រ្ដាចារ្យបណ្ឌិត ព្រុំ រិទ្ធី  សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ដនៃសមាគមសាលាត្រាជូ ដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្ដិយសក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេស ស្ដីពី «របបមាតិកភណ្ឌ ក្នុងក្របខណ្ឌច្បាប់កម្ពុជា» ជូនកម្មសិក្សាការីជំនាន់ទី១៦ ក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មសិក្សាការីរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ