សូមគោរពជូនពរលោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា អោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្ដិទី១៣ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សូមគោរពជូនពរលោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា អោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្ដិទី១៣ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ដោយ យូ សុបិន្ដ, 08-10-2020, 02:59 PM , ប្រភេទ : ព័ត៌មានថ្មី

សមាគមសាលាត្រាជូ សូមគោរពជូនពរលោកមេធាវី លី ច័ន្ទតុលា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្រ្ដនៃសមាគមសាលាត្រាជូ  និងជាបេក្ខភាពប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្ដិទី១៣ ឆ្នាំ២០២០-២០២២ អោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង ប្រធានគណៈមេធាវីអាណត្ដិទី១៣ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលប្រព្រឹត្ដទៅនៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុននេះ។

👉 Channel Telegram ផ្លូវការរបស់សមាគមសាលាត្រាជូ សូមចុចនៅទីនេះ